Сезон 2019 рекап - кафява пъстърва

Александър Вулев

Сезон 2019 за кафява /балканска/ пъстърва завърши в края на септември като всяка друга година. Поради маловодие в немалка част от втората половина на сезона, посетих наред с други реки също и два тейлуoтъра, които като по американски модел се превръщат в алтернатива на дивите реки, естественото обитание на речната пъстърва и кой знае, след години може на местно ниво да станат велики колкото Хенрис Форк. Недостатъчните валежи, сравнително гъстата населеност по нашите ширини /Европа/ и нарастващия енергиен глад /хидроенергия/ не са на страната на местната пъстърва, чийто хабитат е под заплаха от изброените обстоятелства.

Въпреки това, докато има реки и пъстърва, ще има и мухари , които да желаят да я уловят с изкуствена муха, един начин, който всъщност е повече от обикновен риболов, поле за изява на въображението и естетическа наслада в досега с природата. Който мисли за мухарския риболов основно в рамките на големина и бройки риби , е далеч от същността му.

Пътуването с мухарка продължава!


Александър Вулев
5х Републикански шампион
по риболов с изкуствена муха /мухарски риболов/

София, октомври 2019


към Статиикъм НАЧАЛО


link
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
All rights reserved ©2011-2019 Alexander Vulev