Сезон 2019 начало

Александър Вулев

Сезон 2019 за кафява пъстърва стартира като всяка друга година на първото число от месец февруари. На ниските реки имаше много риболовци, сред които немалко мухари. Едва от средата на март почнаха да се активизират пъстървите и по планинските, по-студени реки. Водите не бяха големи и явно нямаше сериозно топене на сняг по високите части в планините като изключим някои кратки изблици на висока вода на някои места. Остава да се надяваме, като няма достатъчно топене, да паднат равномерни валежи през останалата част на сезона.


Александър Вулев
5х Републикански шампион
по риболов с изкуствена муха

София, април 2019


към Статиикъм НАЧАЛО


link
foto foto foto foto foto foto foto
All rights reserved ©2011-2019 Alexander Vulev