Сезон 2020 - край

Александър Вулев

Сезонът на балканската пъстърва завърши както обичайно на последния ден от септември. Въпреки наложените ограничения за цели 45 дни от най-доброто време за мухарене през пролетта, очакванията са за повишаване качеството на риболова по българските реки след въвеждането на политиката на "Хвани и пусни" за над 30 пъстървови реки, която видимо започна да дава положителни резултати. Остава само да се поддържат тези реки като английска морава и за следващите поне още 200 години.

В последния за мене ден от сезона, закрих мухаренето за кафява пъстърва с най-добрата балканка, риба в безупречна форма, с цели и добре развити перки, ненахапани от други риби в борбата за местообитание, което подсказва за една отлична адаптация към условията в реката. В същото време, имаше обаче и отделни изтънели риби, с несъразмерно големи за дължината си глави, което говори за трудности в изхранването и намирането на място в реката, особено след маловодието и високите августовски температури с липса на достатъчно кислород във водата, когато повечето нимфи са се превърнали в еднодневки, и не са налични като храна за рибата, а необичащите слънцето гамаруси са се скрили в най-трудно достъпните места за пъстървата.

С повишен интерес към по-нататъшното развите, прогнозите и за следващия "Хвани и пусни" сезон 2021 по българските пъстървови реки са, че има всички шансове да оправдае нарасналите очаквания.

Пътуването с мухарка продължава!


Александър Вулев
5х Републикански шампион
по риболов с изкуствена муха /мухарски риболов/
foto

София, октомври 2020


към Статиикъм НАЧАЛО


link
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
All rights reserved ©2011-2020 Alexander Vulev