Фотоалбум

През годините човек се изкушава да запечата на снимка хубавите места и моменти в риболова. Тук съм събрал малко фотоси ,
които дават добра представа за мухарския риболов в България и типичните риби и реки. Някои от снимките
са по-стари, още от времената, когато се е случвало да убия някоя и друга риба , но това е било в по-малко
от 10% от излетите по онова време. Понеже считам , че е по-добре местната пъстърва да не се убива, не съм убивал дива балканка
вече 5 сезона ,но не по причина , че не обичам риба, а защото най-добре балканката да е в реката за да се лови на муха!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


към НАЧАЛО
foto
от чалкстрийма
foto
от карста
фото
пак оттам
фото
от карста
фото
от карста
фото
шумкарско мухарене в малък поток
фото
Въча
фото
дъгова от чалкстрийма
фото
в Стара планина
фото
от карста
фото
...и пак...
фото
...и отново оттам
фото
Въча
фото
от карста
фото
кафява от Родопите
фото
Въча 2004
фото
от Стара планина
фото
на Тест БГ
фото
от Стара планина
фото
От чалкстрийма
фото
из Балкана
фото
от карста
фото
Словения 2010
фото
фото
от фрийстоуна
фото
из Пирина
фото
от карста
фото
На Пирин
фото
Мекена
фото
в Стара планина
фото
от фрийстоуна
фото
от карста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

към НАЧАЛО


All rights reserved © Alexander Vulev 2011