Фотоалбум

През годините човек се изкушава да запечата на снимка хубавите места и моменти в риболова. Тук съм събрал малко фотоси ,
които дават добра представа за мухарския риболов в България и типичните риби и реки. Някои от снимките
са по-стари, още от времената, когато се е случвало да убия някоя и друга риба , но това е било в по-малко
от 10% от излетите по онова време. Понеже считам , че е по-добре местната пъстърва да не се убива, не съм убивал дива балканка
вече 5 сезона ,но не по причина , че не обичам риба, а защото най-добре балканката да е в реката за да се лови на муха!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


към НАЧАЛО
foto
Из Родопите
foto
Голям Беглик 1994
фото
На Вълтава,Чехия 2007
фото
На карста - първо мятане...
фото
...и второ мятане на същото място
фото
От карста
фото
фото
Словения 2006
фото
Дъгова от Словения
фото
В Словения 2006
фото
Дъгова от Словения
фото
В Словения 2008
фото
В Словения
фото
Дъгова в Словения
фото
В Словения
фото
В Словения
фото
Дъгова от Словения 2008
фото
В Словения
фото
В Словения 2008
фото
Капитан на нац.тим по муха Евро'2006 Словения
фото
В Словения
фото
В Словения
фото
В Чехия
фото
Тепла Вълтава, Чехия
фото
В Чехия
фото
В Чехия
фото
От Вълтава , Чехия 2007
фото
Тепла Вълтава,Чехия 2007
фото
От Вълтава, Чехия 2007
фото
Вълтава,Чехия
фото
1992 -за пръв път с мухарка и шнур 2 часа по-късно на Марица
фото
На корицата на бр.1 на сп.Риболовец 1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

към НАЧАЛО


All rights reserved © Alexander Vulev 2011