Фотоалбум

През годините човек се изкушава да запечата на снимка хубавите места и моменти в риболова. Тук съм събрал малко фотоси ,
които дават добра представа за мухарския риболов в България и типичните риби и реки. Някои от снимките
са по-стари, още от времената, когато се е случвало да убия някоя и друга риба , но това е било в по-малко
от 10% от излетите по онова време. Понеже считам , че е по-добре местната пъстърва да не се убива, не съм убивал дива балканка
вече 5 сезона ,но не по причина , че не обичам риба, а защото най-добре балканката да е в реката за да се лови на муха!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


към НАЧАЛО
foto
Словения 2011
foto
фото
Словения 2011
фото
Словения 2011
фото
Словения 2011
фото
Словения 2011
фото
Словения 2011
фото
Словения 2011
фото
В Алпите: 30 градуса предния ден, 0 градуса и сняг на сутринта...
фото
...7 дни по-късно няма и помен от снега
фото
Словения 2011 - мухар от Аляска!
фото
Словения 2011
фото
В Словения
фото
Дъгова в Словения
фото
В Словения
фото
В Словения
фото
Липан от Словения 2011
фото
фрийстоун в Рила
фото
от рилски фрийстоун
фото
фрийстоун в Рила
фото
фото
фото
фото
фото
от фрийстоуна
фото
фото
фото
фото
От карста
фото
В Стара планина
фото
от карста
фото
от частна река,тук може да се ловят балканки и през забраната

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

към НАЧАЛО


All rights reserved © Alexander Vulev 2011