Фотоалбум

През годините човек се изкушава да запечата на снимка хубавите места и моменти в риболова. Тук съм събрал малко фотоси ,
които дават добра представа за мухарския риболов в България и типичните риби и реки. Някои от снимките
са по-стари, още от времената, когато се е случвало да убия някоя и друга риба , но това е било в по-малко
от 10% от излетите по онова време. Понеже считам , че е по-добре местната пъстърва да не се убива, не съм убивал дива балканка
вече 5 сезона ,но не по причина , че не обичам риба, а защото най-добре балканката да е в реката за да се лови на муха!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


към НАЧАЛО
foto
от рилски фрийстоун
foto
малка от карста
фото
из планината
фото
от карста
фото
малка от карста
фото
фото
фото
фото
от карста
фото
пак от там...
фото
...и пак
фото
секретен фрийстоун
фото
в Родопите
фото
от карста
фото
пак от карста
фото
от българския Тест
фото
Словения 2006
фото
Зимата на Тест Бг
фото
Обичам го тоя сезон!
фото
от чалкстрийма
фото
за каталога на Аполо
фото
обратно в реката
фото
Ранните години - '94-'98 в Родопите - имаш цялото място само за себе си!
фото
из Балкана
фото
от карста
фото
Из Пирин
фото
малка балканка от Родопите
фото
от Марица
фото
Първите години - по-малката част от улова за деня...
фото
...още преди да осъзная, че може и всичката риба да се връща във водата...
фото
фото
За последно по старите начини в Родопите

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

към НАЧАЛО


All rights reserved © Alexander Vulev 2011