Фотоалбум

През годините човек се изкушава да запечата на снимка хубавите места и моменти в риболова. Тук съм събрал малко фотоси ,
които дават добра представа за мухарския риболов в България и типичните риби и реки. Някои от снимките
са по-стари, още от времената, когато се е случвало да убия някоя и друга риба , но това е било в по-малко
от 10% от излетите по онова време. Понеже считам , че е по-добре местната пъстърва да не се убива, не съм убивал дива балканка
вече 5 сезона ,но не по причина , че не обичам риба, а защото най-добре балканката да е в реката за да се лови на муха!

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12


към НАЧАЛО
foto
от рилски фрийстоун
foto
Словения 2008
фото
Въча
фото
от карста
фото
от Стара планина
фото
В стомаха на тази дъгова от карста имаше 18см торен червей
фото
малка от карста
фото
малка местна от чалкстрийма
фото
от карста
фото
пак от там...
фото
...и пак...
фото
...и отново оттам
фото
от Стара планина
фото
от карста
фото
Типична малка кафява от Вълтава, Чехия 2007
фото
от българския Тест
фото
от карста
фото
на Тест БГ
фото
от Стара планина
фото
От чалкстрийма, този ден скъсах 4+кг балканка!
фото
Шумкарско мухарене с бамбук из Балкана
фото
Чехия 2007, Вълтава, тук се провеждат Европейски по муха
фото
фото
Словения 2008
фото
от карста
фото
Мекена
фото
в Стара планина
фото
Словения 2006
фото
Словения 2006
фото
Словения 2006
фото
от карста
фото
от карста

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12

към НАЧАЛО


All rights reserved © Alexander Vulev 2011