photo

fly fishing photo

flyfishing photo

fly fishing photo

fly fishing photo

flyfishing photo

fly fishing photo

fly fishing photo

fly fishing photo

Регулации

Разрешени за риболов реки/водоеми и забрани :

Регулации за сезони 2022-2024

Регулации за сезони 2019-2021 и още регулации за сезони 2020-2021
Над 40 пъстървови реки в режим "Хвани и пусни" за следващите 3 години - 2019-2021.

Регулации за сезон 2016-2018 и ново от 2017
26 пъстървови реки в режим "Хвани и пусни" за следващите 3 години - 2016-2018.

Регулации за сезон 2015
25 пъстървови реки в режим "Хвани и пусни" през 2015.

Регулации за сезон 2014

flyfishing photo

Вулев ЕООД осн.1992
София 1784
Младост 1
ул.Н.Генадиев бл.49а,вход 1, офис 1
тел/факс 02/974 40 17
мобилен 0887 648723
e-mail:info@flyfishing-bg.com


flyfishing photo
Нaмерете ни във Фейсбук flyfishing-bg.com

flyfishing photo
Нaмерете ни в Instagram flyfishing-bg.com

flyfishing photo
Нaмерете ни в YouTube flyfishing-bg.com

All rights reserved © Alexander Vulev