Сезон 2014 - начало

Александър Вулев

Снимки: Февруари, сезон 2014

Слабият снеговалеж през зимата не вещае добра форма на реките ако не вали достатъчно пролетен дъжд да ги понапълни . Въпреки това началото на сезона е факт и някои хубави риби подгряха очакванията за добър нов сезон. Нечуваното разминаване в прогнозата за времето с разлика от цели 12 градуса по-студено от обявеното в деня на отварянето на сезона не смутиха стотици пъстървови риболовци, значителна част от тях с мухарки.

Новината на сезона обаче, е регламентирането на цели 21 реки за пъстървов риболов по схемата No kill или catch & releasе - всяка уловена балканска пъстърва трябва да се връща обратно във водата независимо от състоянието и - в противен случай глобите са от 1500-3000 лева! Сигурен съм, че тези глоби и регламент ще имат ползотворен ефект върху стабилизирането и увеличаването на естествената популация на балканката и увеличаване размера на ловените риби още през следващите 2-3 сезона! Единственото което трябва да се прави на дива река е този закон да се спазва и нищо друго! Никакви зарибивания с изкуствено оплодени риби с ДНК на рибарникова риба неспособна да се адаптира в дива среда и даваща потомство от риби със заложени гени на рибарников бройлер - ако не го храниш - най-често не изкарва и сезон в диви условия!

Никога не съм подкрепял и съм против месарската практика на клубовете или лесничействата да зарибяват с изкуствено отгледани пъстърви в реки,където балканката се размножава естествено, не само защото както показват изследванията на ДНК , последвалото смесване на естествено родена и изкуствено оплодена пъстърва води до вредни резултати за рибата и дори до изчезване на естествено размножаваща се популация в дива река /много показателни са случаи от практиката в Словения и проучвания от Великобритания/, но също от чисто спортен интерес ловенето на пусната рибарникова риба не е равноценно на ловенето на риба родена в реката. Разбирам , че има хора с месарско отношение към пъстървата вместо да гледат на това като спорт , за тях бройката и размера имат решаващо значение. Предвид че балканката е вид, който нараства бавно, взискателен е към средата, за хората с месарски амбиции може да се пускат изкуствени риби в неестествено голяма концентрация от големи риби на специално обособени участъци , на реки където да не пречат на истинските родени в реката пъстърви .

Навремето е било нормално да ловиш и да убиеш улова, днес с увеличаване на риболовното присъствие по водоемите свързано с по-голямата мобилност на практикуващите въдичари, единствена опция е неубиването на балканката. В противен случай за да има риба , която да навакса в кратки срокове бройката на убитите риби, опцията по неестествен начин чрез зарибяване с изкуствено отгледана риба, води постепенно до намаляване и накрая до изчезването на пъстърва способна да дава потомство по естествен начин, годно да оцелява на дива река. В днешно време истинска балканската пъстърва по реките може да остане в близките години само ако не се убива и не се зарибява.--------------------------------------
*Снимки:

Най горе:
Първи февруари 2014, деня на откриването, температура на въздуха минус 10 Целзий !

В средата на колоната:
Неголям, но много добре развит за размера си мъжкар, готов за живот в дивата река и най-вероятно роден натурално в нея.

Най долу:
Още една риба от същия източник , но и трите риби са с много различна окраска една от друга, оцелели поне няколко сезона в дивата река.В устата на тази имаше скъсана, отворена кука със стръв.Александър Вулев
5х Републикански шампион
по мухарски риболов

София, февруари, 2014

към Статиикъм НАЧАЛО


foto foto foto
All rights reserved © 2014 Alexander Vulev