Добре дошли в нашия магазин!

Категории с падащо меню

Условия за ползване

Доставки в България: изпращаме с куриер  до всяка точка на България с куриер . Може да поръчате онлайн по всяко време 24/7. Пратки над 67 лева се пращат до посочен от получателя офис на куриер БЕЗПЛАТНО! Поръчки под 67 лева - струват около 7-7,50 лева за доставка до  офис на Еконт.

Поръчки по телефона за контакти се приемат от понеделник до петък между 10 и 12 часа и между 15-17 часа.

Поръчките се изпращат в рамките на един до два работни дни освен ако не бъде уточнен различен срок.

 

*Цените в сайта могат да бъдат променяни без предварително предизвестие, като потребителите заплащат сумата която е била актуална по време на поръчката.

 

 

 

За максимална сигурност на онлайн пазаруването и защита на лични данни (при Вход, Регистрация, поръчки от регистриран потребител или от гост) този сайт използва SSL.

SSL (Secure Socket Layer) е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител).

Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

 

 

 

    

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него незваисимо дали това става като регистриран потребител или гост, се счита за съгласие с посочените условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com.

*Този уеб сайт си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

1. Общи условия

• “www.flyfishing-bg.com” е информационен сайт за мухарски риболов и същевременно уебсайт (oнлайн магазин) за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Вулев ООД със седалище , адрес на управление и данни за контакт указани на страниците на www.flyfishing-bg.com .

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Вулев ООД.

• Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката, поръчката на желаната стока.

• При липса на складова наличност от заявената стока (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com ,в рамките на един до два работни дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения от Клиента/потребител телефон.

• При посочени неверен или сгрешени адрес и/или лице за контакти, и/или телефон при подаване на заявката Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за валиден след приемане от Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com на заявлението за покупка/поръчка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка получено по електронен път.

• Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката (поръчката) му.

• Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на уебсайт адреса на онлайн магазин "www.flyfishing-bg.com”.

• Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези в наличност макар и да полага грижи за това.

• Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

• Публикуваната на сайта www.flyfishing-bg.com информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна като са възможни разминавания между обявените и действителните параметри, за което не носим отговорност.

• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

2. Права и задължения на страните

2а.Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената/поръчана за покупка стока;

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

2б. Клиентът се задължава:

• да посочи името и фамилията си, точен и валиден телефон, адрес за доставка /офис на куриер/ и електронен адрес;

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка/поръчка и плащане на стоки

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2в. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес на офис на куриерска фирма или в някои случаи след допълнително уговаряне на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Вулев ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Вулев ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока в момента на доставката, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока в момента на доставката.

Връщането в момента на доставка се допуска при следните условия:

• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Вулев ООД

• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Вулев ООД адрес;

• Вулев ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

 

3. Идентификация и регистрация

• Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация за целите на функциониране на (oнлайн магазин) за електронна търговия www.flyfishing-bg.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, пол, адрес, телефон, е-мейл както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от Вулев ООД чрез www.flyfishing-bg.com.

• Вулев ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

• В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, се обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

• Лични данни на потребителите се третират при стриктно спазване на Правилата за поверителност на личните данни освен в случаите при възникнване на законова необходимост съгласно действуващото законодателство.

• Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

• Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Вулев ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

• При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Вулев ООД чрез(oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

• При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com.

• Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com.

• Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация ще следва лишаване от правото на достъп до услугите на уебсайта (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com.

• Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

• Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Вулев ООД чрез сайта (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

• Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

4. Разкриване на информацията

• Вулев ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента/потребител на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента/потребител;

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

• Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) “www.flyfishing-bg.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

5. Отговорност

• Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) “www.flyfishing-bg.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) “www.flyfishing-bg.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) “www.flyfishing-bg.com”

6. Арбитраж

• Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Вулев ООД съгласно с българското законодателство.

7. Допълнителни условия:

• Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) “www.flyfishing-bg.com” не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

• Под “Потребител/клиент” , “Клиента/потребител”, “Клиент”, “Потребител” - се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.flyfishing-bg.com на своя компютър или друго устройство с достъп до Интернет.

• Под “Поръчка” или "заявка" се разбира електронен документ с избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиент/потребител или от гост и има обвързващ характер.

• Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) “www.flyfishing-bg.com” не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

• Веднага след предаване на стоката на куриер, Вулев ООД чрез (oнлайн магазин) “www.flyfishing-bg.com” се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.

• Договорният език е български.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта (oнлайн магазин) www.flyfishing-bg.com!

 

Вулев ООД

София 1784, Младост 1, ул.Н.Генадиев бл.49а,вх1, офис 1

мобилен 0887 648723

e-mail:info@flyfishing-bg.com

Мини количка

Количката е празна.

Валута